EKOPULLOYHDISTYS RY


Tehtävät ja toiminta

Ekopulloyhdistys ry (Ekopullo) hallinnoi palautusjärjestelmää, johon kuuluu jäsenyritysten omistamia pantillisia uudelleentäytettäviä lasipulloja sekä juomapakkauksille tarkoitettuja pantillisia kuljetusyksiköitä kuten kennolevyjä, dollyja ja PAN-kuormalavoja. Ekopullon kuljetusyksiköissä toimitetaan pääasiassa Suomen Palautuspakkaus Oy Palpan pantillisia ja materiaalina kierrätettäviä alumiinitölkkejä sekä muovi- ja lasipulloja. Ekopullon ja Palpan pantilliset järjestelmät muodostavat juomateollisuuden ja keskusliikkeiden juomatoimituksille toimivan sekä resurssitehokkaan kokonaisratkaisun.

Ekopulloyhdistys ry on v. 2004 perustettu yleishyödyllinen yhdistys, joka ei tavoittele toiminnassaan voittoa. Yhdistyksen toiminta rahoitetaan yhdistyksen jäsenten suorittamilla liittymis- ja jäsenmaksuilla. Ekopullo hankkii tarvitsemansa henkilöresurssit sekä muut palvelut Suomen Palautuspakkaus Oy:ltä (Palpa), jonka toimitiloissa yhdistys toimii. 

Juomapakkaukset ja kiertotalous

Ekopulloyhdistys kehittää ja edistää yhteistyössä jäsenyritysten kanssa pantillisten juomapakkausten ja kuljetusyksiköiden uudelleenkäyttöä, kunnostusta sekä kierrätystä. Juomapakkausten pantillisuus yhdessä kuljetusyksiköiden uudelleenkäytön kanssa vähentää merkittävästi pakkausjätteen määrää sekä ympäristökuormitusta. Pantillisuus varmistaa myös käytössä vaurioituneiden kuljetusyksiköiden palautumisen järjestelmän käyttöön.

Uudelleenkäytettävien kuljetusyksiköiden käyttöikää voidaan jatkaa merkittävästi kunnostamalla vaurioituneet yksiköt uusilla tai kierrätettävillä varaosilla. Pullojen ja kuljetusyksiköiden valmistuksessa on käytetty yhdenmukaisia raaka-aineita, joten käytön jälkeen niistä saatavat materiaalit ovat korkealaatuisia kierrätysraaka-aineita.

Ekopulloyhdistyksen toiminnassa kestävä kehitys ja kiertotalous toteutuvat kokonaisvaltaisesti käytössä olevien yksiköiden pantillisuuden, uudelleenkäytön, kunnostuksen sekä kierrätyksen avulla. Ekopullon uudelleentäytettävien lasipullojen palautusaste Suomessa on pysynyt vuosikaudet hyvin korkeana. Kuluttajat palauttavat takaisin kiertoon n. 97 % markkinoille saatetuista lasipulloista. Kierrosta palautuvat lasipullot pestään ja tarkastetaan aina jokaisella täyttökerralla. Lasipullot voidaan täyttää uudelleen keskimäärin 33 kertaa.

 


Yhteistyökumppanit

Ekopullo kehittää toimintaansa yhteistyössä sidosryhmäverkoston – juomateollisuuden, jakelijoiden, kaupan, ympäristöyritysten, pakkausalan, viranomaisten sekä järjestöjen kanssa Suomessa ja ulkomailla. Yhdistys tekee yhteistyötä edellämainittujen tahojen mm. pakkausten uudelleentäyttö-, kierrätys- ja ympäristökysymyksissä. Yhdistys laatii viranomaisaloitteita ja -lausuntoja sekä seuraa alan toimintaa.


Juomateollisuus ja jakelijat

Ekopullon jäsenyritykset ovat kehittäneet uudelleentäytettävät pullot ja kuljetusyksiköt yhteistyössä kaupan, jakelijoiden sekä pakkausalan kanssa, jotta ne toimivat taloudellisesti ja resurssitehokkaasti toimitus- ja palautusketjussa. Ekopullon hallinnoinnilla sekä ohjauksella käytössä olevien yksiköiden kokonaismäärää pystytään optimoimaan siten, että Ekopullon jäsenyrityksillä on käytössään tarvittava määrä järjestelmään kuuluvia yksiköitä kaikkina ajankohtina.


Viranomaiset

Pirkanmaan ELY-keskus (PIRELY) on hyväksynyt Ekopulloyhdistys ry:n tuottajarekisteriin merkityksi palautusjärjestelmäksi. PIRELY vastaa myös uudelleentäytettävien lasipullojen palautusjärjestelmän velvoitteiden täyttymisen valvonnasta. Ekopullo raportoi toiminnastaan  kalenterivuosittain PIRELY:lle.


Kauppa ja HoReCa

Järjestelmän suunnittelussa on huomioitu vähittäiskauppojen sekä HoReCa-asiakkaiden erilaiset toiminnot ja tarpeet. Osapuolten välisellä yhteistyöllä tehostetaan toimitusketjun sekä myymälöiden sisälogistiikan toimintaa ja saadaan kokonaisuuden kannalta paras lopputulos.